บริการของเรา
CARMARKET

ปิดบัญชี โอนย้ายไฟแนนซ์ได้ทุกสถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย รวมถึงกรณีเปลี่ยนชื่อซื้อขาย ไถ่ถอนรถยึด

เงินด่วน ทันใช้ อนุมัติไว ไม่จุกจิก

สินเชื่อรถยนต์ กับ CARMARKET

รวมบริการ
CARMARKET

ปิดบัญชี โอนย้ายไฟแนนซ์รถยนต์จัดหาสินเชื่อทุกประเภท ไม่ใช้เครดิตไม่ใช้คนค้ำ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกให้วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท

เช็คต้นขั้ว
ทะเบียนรถ

รับเช็คต้นขั้วทะเบียนรถ
หน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ หน้าภาษี

ปิดบัญชี
โอนย้ายไฟแนนซ์

ทุกสถาบันการเงิน
ปิดง่าย ไม่วุ่นวาย

จัดหาไฟแนนซ์
รถยนต์

จัดหาไฟแนนซ์ใหม่
โอนย้ายกรรมสิทธิ์รถยนต์

ประกันภัย
รถยนต์

ประกันรถยนต์ CARMARKET
เดินเรื่องไว ไม่ต้องรอ

ประกันสุขภาพ
ค่ารักษาพยาบาล

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล
จ่ายง่าย จ่ายเร็ว

รีไฟแนนซ์รถยนต์

CARMARKET รีไฟแนนซ์รถยนต์ทุกชนิด ปิดบัญชี ย้ายไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์กับ CARMARKET

 • เน้นดอกเบี้ยถูก
 • เน้นผ่อนนาน
 • ไม่มีคนค้ำประกัน
 • ไม่อยากโอนเล่ม
 • ไม่สามารถตรวจเครดิตได้

เรามีไฟแนนซ์ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายสถาบัน ลูกค้าไม่ต้องติดต่อเอง

ประเภทรถที่ขอรีไฟแนนซ์ได้

รีไฟแนนซ์ ปิดบัญชีไฟแนนซ์ จัดหาไฟแนนซ์ใหม่จบในที่เดียว

รถเก๋ง

รถกระบะ

รถ 6 ล้อ

รถตู้

Super Car

เอกสารสำหรับรีไฟแนนซ์รถยนต์

หมายเหตุ: เอกสารที่ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเคสของผู้ขอสินเชื่อแต่ละราย ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อความถูกต้องของเอกสาร

อาชีพทั่วไป / ธุรกิจส่วนตัว

กิจการนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเล่มทะเบียน หรือ เล่มทะเบียนตัวจริง
 • เอกสารประกอบการขนส่งทางบก (เฉพาะรถบรรทุก)
 • เอกสารแสดงรายได้ (ถ้ามี)

 

กรณี พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ เอกสารการเงินต่างๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเล่มทะเบียน หรือ เล่มทะเบียนตัวจริง
 • เอกสารประกอบการขนส่งทางบก (เฉพาะรถบรรทุก)
 • เอกสารแสดงรายได้ (ถ้ามี)

 

กรณี เจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลอีกครั้ง เพื่อยืนยันและสอบถามค่าใช้จ่าย

ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน

บริการปิดไฟแนนซ์ โอนทะเบียน ฟรี ค่าใช้จ่าย

 • ค่าดำเนินการปิดบัญชี
 • ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • ค่าบริการจัดไฟแนนซ์

ค้างชำระเกินกว่าเงื่อนไข

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม

 • ค่าดำเนินการปิดบัญชี 3% จากยอดปิด
 • ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ 0.5% ไม่รวมค่าธรรมเนียมและอากรขนส่งตามใบเสร็จจริง
 • ค่าบริการจัดไฟแนนซ์ 5,000 บาท
ติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ขอสินเชื่อด่วน ประเมินวงเงินสินเชื่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม