ยื่นกู้สินเชื่อรถแลกเงินไม่ผ่าน เพราะอะไร มาดูกัน

CarMarket 0 Comments ตุลาคม 24, 2023

การยื่นขอสินเชื่อรถยนต์จำเป็นต้องมีหลักฐานทางการเงินที่มั่นคง มิเช่นนั้นแล้วอาจถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อได้ ได้รวบรวม 4 สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อรถยนต์ ดังนี้

1.ไม่มีเงินเดินบัญชี

สถาบันการเงินจะขอตรวจสอบเอกสารที่แสดงถึงรายรับในแต่ละเดือนของผู้ขอสินเชื่อ หากบัญชีธนาคารที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือมีเงินฝากคงเหลือน้อยมาก สถาบันการเงินจะพิจารณาเงินเดินบัญชีเป็นหลักฐานแสดงถึงรายรับของผู้ขอสินเชื่อ 

หากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว หรือมีเงินฝากคงเหลือน้อยมาก จะทำให้สถาบันการเงินไม่มั่นใจว่าผู้ขอสินเชื่อจะสามารถชำระหนี้ได้ จึงอาจปฏิเสธการขอสินเชื่อ

2. การติดแบล็กลิสต์

หมายถึง การที่ผู้ขอสินเชื่อมีประวัติผิดนัดชำระเกินกว่า 90 วัน ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ “เครดิตบูโร” สถาบันการเงินจึงเกรงว่าผู้ขอสินเชื่ออาจมีการผิดนัดชำระอีก จึงปฏิเสธการขอสินเชื่อ

สาเหตุของการติดแบล็กลิสต์

  • ผิดนัดชำระสินเชื่อ เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น
  • ชำระหนี้ล่าช้าเกินกำหนด 3 งวดติดต่อกัน
  • ปิดบัญชีสินเชื่อโดยที่ยังค้างชำระ

เครดิตบูโรจะเก็บข้อมูลสินเชื่อย้อนหลังสูงสุดไม่เกิน 3 ปี หากชำระหนี้ที่ค้างชำระหรือปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 3 ปีจนกว่าสถานะค้างชำระจะหายไป จึงจะกลับมามีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่ออีกครั้ง

3.รายรับไม่เพียงพอกับค่างวด

สถาบันการเงินจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ โดยคำนวณจากรายได้ต่อเดือนและค่างวดที่ต้องชำระ หากรายได้ต่อเดือนไม่เพียงพอกับค่างวดที่ต้องชำระ สถาบันการเงินอาจปฏิเสธการขอสินเชื่อ

4.มีหนี้สินมากเกินไป

สถาบันการเงินจะพิจารณาภาระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ หากมีหนี้สินมากเกินไป อาจทำให้ผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงอาจปฏิเสธการขอสินเชื่อ

คำแนะนำในการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์

การยื่นขอสินเชื่อรถยนต์จำเป็นต้องมีหลักฐานทางการเงินที่มั่นคง หากมีประวัติผิดนัดชำระ หรือไม่มีเงินเดินบัญชี หรือมีหนี้สินมากเกินไป อาจถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อได้

เตรียมเอกสารทางการเงินให้พร้อม

เอกสารทางการเงินที่สถาบันการเงินจะพิจารณา ได้แก่ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานแสดงรายได้อื่น ๆ สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน และเอกสารแสดงที่มาของเงินดาวน์

ชำระหนี้สินให้หมดหรือเหลือน้อยที่สุด

หากมีหนี้สินมากเกินไป อาจทำให้สถาบันการเงินไม่มั่นใจว่าผู้ขอสินเชื่อจะสามารถชำระหนี้ได้ จึงอาจปฏิเสธการขอสินเชื่อ

วางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ

ควรคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ให้แน่ใจว่าสามารถผ่อนชำระได้จริง ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่าง ๆ

ควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่าง ๆ จากสถาบันการเงินหลายแห่ง เพื่อเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุด

  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานแสดงรายได้อื่น ๆ
  • สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • เอกสารแสดงที่มาของเงินดาวน์

นอกจากนี้ ควรชำระหนี้สินให้หมดหรือเหลือน้อยที่สุด ก่อนยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติ การยื่นขอสินเชื่อรถยนต์จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเงินเดินบัญชีที่มั่นคง และความสามารถในการชำระหนี้ที่เพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติและได้รับวงเงินสินเชื่อที่สูง

มองหาสินเชื่อรถยนต์ ปิดบัญชี และรีไฟแนนซ์ ต้อง Carmarket
ติดต่อเราได้ที่
Facebook : คาร์มาร์เก็ต
Line : @carmarket
โทรสายด่วน : 080-446-9599 

Leave a Comment