เช็กชัวร์! ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้น ต่างกันอย่างไร

CarMarket 0 Comments พฤศจิกายน 3, 2023

ประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ขับขี่ทุกคน เนื่องจากจะช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งต่อตัวรถ ทรัพย์สิน และชีวิตและร่างกายของคู่กรณี ในประเทศไทย 

ประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 5 ชั้น ดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ให้หลักประกันความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก รวมถึงค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด ในทุกกรณี ไม่ว่าจะชนรถหรือชนสิ่งของอื่น ๆ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี รวมไปถึงการสูญหาย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่เพียงพอต่อความเสี่ยง และรถที่มีมูลค่าสูง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

 เป็นประกันรถยนต์ประเภทหนึ่ง ที่ให้หลักประกันความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก รวมถึงค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ยกเว้นกรณีชนสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนเสาไฟ ชนฟุตบาท ชนต้นไม้ เป็นต้น

ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่มากกว่า แต่เบี้ยประกันไม่สูงมากนัก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ให้หลักประกันความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ กรณีชนกับยานพาหนะทางบก และแจ้งคู่กรณีได้ ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีชนรถเท่านั้น ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี แต่หากชนสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่มีคู่กรณี จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีชนรถเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด และต้องการความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์กรณีชนรถ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ และ 3

เป็นประกันรถยนต์ประเภทหนึ่ง ที่ให้หลักประกันความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ กรณีชนกับยานพาหนะทางบก และแจ้งคู่กรณีได้ แต่หากชนสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่มีคู่กรณี จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 และ 3+ ให้ความคุ้มครองหลักเหมือนกันคือความเสียหายต่อตัวรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ จะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมคือ

  • การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์กรณีชนสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่มีคู่กรณี แต่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายของคู่กรณีทั้งหมดเอง

ประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องความคุ้มครอง ดังนั้น การเลือกประกันภัยรถยนต์จึงควรพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ

มองหาสินเชื่อรถยนต์ ปิดบัญชี และรีไฟแนนซ์ ต้อง Carmarket
ติดต่อเราได้ที่
Facebook : คาร์มาร์เก็ต
Line : @carmarket
โทรสายด่วน : 080-446-9599 

Leave a Comment