คำถามที่พบบ่อย

 • รับปิดบัญชีโอนย้ายไฟแนนซ์
 • จัดหาไฟแนนซ์
 • โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • เช็คต้นขั้วทะเบียนรถยนต์ (หน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ หน้าภาษี หน้าบันทึกเจ้าหน้าที่)
 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล
 • Line@
 • Page
 • Website
 • เบอร์โทร 02 096 1788
เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์ที่ลูกค้าไดรับการอนุมัติ

เอกสารที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับลูกค้า เช่น อาชีพ ที่พักอาศัย เจ้าหน้าที่จะแจ้งลูกค้าตามข้อมูลลูกค้าโดยละเอียดอีกครั้ง เอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
  • รายการเดินบัญชี 6 เดือน (บางอาชีพไม่ต้องใช้)
  • สำเนาทะเบียนรถ

มีกรณีที่ต้องมีคนค้ำ และไม่ต้องใช้คนค้ำ

กรณีลูกค้าปกติ ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม

กรณีลูกค้าค้างเกินกว่าเงื่อนไข มีบริการปิดไฟแนนซ์ โอนทะเบียน มีค่าใช้จ่าย

  • ค่าดำเนินการปิดบัญชี 3%จากยอดปิด
  • ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ 0.5% ไม่รวมค่าธรรมเนียมและอากรขนส่งตามใบเสร็จจริง
  • ค่าบริการจัดไฟแนนซ์ 5000 บาท

**ค่าใช้จ่ายอื่นหากมี จะแจ้งลูกค้าให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินงาน

ไม่เช็คเครดิตบุโร