บริการของเรา

เรามีไฟแนนซ์ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายสถาบัน ลูกค้าไม่ต้องติดต่อเอง

  • ลูกค้าบางรายเน้นดอกเบี้ยถูก
  • บางรายเน้นผ่อนนาน
  • ไม่มีคนค้ำประกัน
  • ไม่อยากโอนเล่ม
  • หรือกรณีไม่สามารถตรวจเครดิตได้

เราสามารถปิดบัญชี โอนย้ายไฟแนนซ์ได้ทุกสถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงกรณีเปลี่ยนชื่อซื้อขาย ไถ่ถอนรถยึด

บริการของเรา

เรามีไฟแนนซ์ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายสถาบัน ลูกค้าไม่ต้องติดต่อเอง

  • ลูกค้าบางรายเน้นดอกเบี้ยถูก
  • บางรายเน้นผ่อนนาน
  • ไม่มีคนค้ำประกัน
  • ไม่อยากโอนเล่ม
  • หรือกรณีไม่สามารถตรวจเครดิตได้

เราสามารถปิดบัญชี โอนย้ายไฟแนนซ์ได้ทุกสถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงกรณีเปลี่ยนชื่อซื้อขาย ไถ่ถอนรถยึด

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการรีไฟแนนซ์

เอกสารที่ต้องใช้
สำหรับการรีไฟแนนซ์

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัตรประชาชน

สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนบ้าน

รายการเดินบัญชี 6 เดือน (บางอาชีพไม่ต้องใช้)

รายการเดินบัญชี 6 เดือน

(บางอาชีพไม่ต้องใช้)

สำเนาทะเบียนรถ

สำเนาทะเบียนรถ

ไอคอนเว็บประกัน (1)

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

กรณีลูกค้าปกติ ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
กรณีลูกค้าค้างเกินกว่าเงื่อนไข มีบริการปิดไฟแนนซ์ โอนทะเบียน มีค่าใช้จ่าย

  • ค่าดำเนินการปิดบัญชี 3%จากยอดปิด
  • ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ 0.5% ไม่รวมค่าธรรมเนียมและอากรขนส่งตามใบเสร็จจริง
  • ค่าบริการจัดไฟแนนซ์ 5000 บาท

เราสามารถปิดบัญชี โอนย้ายไฟแนนซ์ได้ทุกสถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ท้องถิ่นทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงกรณีเปลี่ยนชื่อซื้อขาย ไถ่ถอนรถยึด